שיעור הניכיון אינו בהכרח שווה לשיעור ההיוון – יוסי דקל

Valuation Actuary Consulting - שיעור הניכיון אינו בהכרח שווה לשיעור ההיוון


מאת: יוסי דקל
שיעור הניכיון ושיעור ההיוון הינם שני מושגים שונים. כפי שצוין במאמרי הקודם, שיעור הניכיון שווה לעלות ההון. זה זהו
השיעור המופעל על כל ההחזרים התוספתיים הצפויים על מנת להמירם לערכם הנוכחי.
שיעור ההיוון, מאידך, הוא רק מחלק (divisor) המופעל על אלמנט אחד ויחיד של ההחזר על מנת לאמוד את ערכו הנוכחי.
המקרה היחיד שבו שיעור הניכיון שווה לשיעור ההיוון הוא כאשר כל תוספת עתידית של החזר צפוי שווה לקודמתה (קרי,
אין צמיחה), וההחזרים הצפויים הם לנצח. אחת הדוגמאות לכך עשויה להיות מניית בכורה המשלמת דיבידנד בסכום קבוע
למניה לנצח.
במקרה הייחודי שבו סכום ההחזר צפוי לגדול בקצב קבוע לנצח, הרי ששיעור ההיוון הראוי להחזר צפוי זה שווה למעשה
לשיעור הניכיון בניכוי שיעור הצמיחה הצפוי.

שד' המגינים 35, חיפה | 054-4972205 www.yossidekel.co.il

דילוג לתוכן