מדיה

תחומי האקטואריה הקלאסיים

איפה עובדים אקטוארים

ההבדל בין חישובים מימוניים לחישובים אקטואריים

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים – נעים להכיר

מה זה אקטואריה במשפט אחד ע"פ יוסי דקל?

מהם התוצרים של עבודות אקטואריות?

התאמת החישוב החיתומי הטהור למצב השוק

המאמרים של רועי ויוסי באקטואריה

דילוג לתוכן