מגוון שירותים כלכליים תחת קורת גג מקצועית

הערכות שווי חברות | חוות דעת אקטואריות וכלכליות לבתי משפט | תכניות עסקיות

בדיקות כדאיות פרויקטים | מחקרים כלכליים | ייעוץ עסקי | גישור עסקי

.k.o Dekel & Co

Valuation | Research | Consultancy