עלות ההון הינה פונקציה של ההשקעה – יוסי דקל

Valuation Actuary Consulting עלות ההון הינה פונקציה של ההשקעהמאת: יוסי דקל
כפי שניסח זאת המלומד Roger Ibbotson : יעלות ההון הינה פונקציה של ההשקעה ולא של המשקיע יי. עלות ההון מגיעה
למעשה מהשוק, כאשר השוק הוא יקום המשקיעים עבור נכס מסוים.
הייה Brealey ו- Myers קובעים באופן דומה כי: יעלות ההון האמיתית תלויה בשימוש המיועד להון ". למעשה האדונים
הנכבדים מציינים כי תהיה זו טעות להעריך השקעה פוטנציאלית על בסיס עלות ההון הכוללת של החברה כאשר השקעה
זו הינה יותר מסוכנת או לחילופין פחות מסוכנת מהפעילויות העסקיות הקיימות של החברה. יש להעריך כל פרויקט על
בסיס עלות ההון ההזדמנותית הראויה לו יי.
כאשר חברה משתמשת בעלות ההון על מנת להעריך התחייבות הונית להשקעה או לפרויקט, הרי שלמעשה היא מתייחסת
לעלות ההון כאל "שיעור המשוכה" (hurdle rate) של ההשקעה או הפרויקט. "שיעור המשוכה" פירושו תוחלת התשואה
המינימלית שהחברה תסכים לקבל על מנת להצדיק את ביצוע ההשקעה. כפי שצוין בפסקה הקודמת, "שיעור המשוכהיי
עבור כל השקעה פרוספקטיבית נתונה עשוי להיות, מעל, מתחת או שווה לעלות ההון הכוללת של החברה, בהתאם לרמת
הסיכון של ההשקעה הפרוספקטיבית ובהשוואה לסיכון הכולל של החברה.
הנושא הפופולרי ביותר בתחום המימון התאגידי העכשווי הוא שעל חברות לבחור השקעות (בין אם מדובר בהשקעות הוניות
ובין אם מדובר ברכישות) שתוחלת התשואה עליהן תעלה על עלות ההון של ההשקעה. בחירת השקעות שכאלו מייצרת ערך
מוסף כלכלי, רווח כלכלי ובעיקר ערך מוסף לבעלי המניות.

שד' המגינים 35, חיפה | 054-4972205 www.yossidekel.co.il

דילוג לתוכן