מבוא לעלות ההון – יוסי דקל

Valuation Actuary Consulting מבוא לעלות ההון

מאת: יוסי דקל
עלות ההון הינו שיעור התשואה הצפוי שמשתתפי השוק דורשים על מנת לנתב את כספם להשקעה מסוימת. במונחים
כלכליים, עלות ההון עבור השקעה מסוימת כלשהי הינה עלות ההזדמנות – עלות הוויתור על ההשקעה האלטרנטיבית הבאה
הטובה ביותר. במובן זה, עלות ההון מתייחסת לעקרון הכלכלי של תחלופה – כלומר, משקיע כלשהו לא ישקיע בנכס מסוים
כלשהו אם קיים תחליף אטרקטיבי יותר.
המונח שוק מתייחס ליקום של משקיעים שהינם מועמדים סבירים אפשריים להזרמת כסף להשקעה מסוימת כלשהי. הון
או כסף בדרך כלל באים בצורה של מזומן, למרות שבמקרים מסוימים הון יכול לבוא בצורה של נכסים אחרים. עלות ההון
על פי רוב מבוטאת באחוזים, דהיינו, הסכום השנתי בשקלים שהמשקיע דורש או מצפה לקבל, מבוטא כאחוז מהסכום
השקלי המושקע.
ניתן לנסח זאת גם אחרת: מאחר וניתן להגדיר כל עלות שהיא כמחיר שיש לשלם על מנת לקבל דבר בתמורה, הרי שעלות
ההון הינה התשואה שחברה מסוימת חייבת להבטיח למשקיע, על מנת לקבל הון מהשוק, בין אם הון זר (חוב) ובין אם הון
עצמי (מניות). החברה איננה קובעת את עלות ההון שלה; יש לפנות לשוק על מנת לגלות מהי עלות ההון שלה. עם זאת,
חישוב עלות זו הינו אחד מקני המידה הבסיסיים של השוק הפיננסי לצורך קביעה האם ביצועיה של חברה מסוימת הולמים
או לא.
מרבית המידע לצורך אמידת עלות ההון עבור כל חברה, נייר ערך, או פרויקט מגיע משוקי ההשקעות. עלות ההון הינה תמיד
תשואה צפויה (קרי, צופה פני עתיד) והיא איננה נצפית בשוק. מעריכי שווי ומשקיעים מנתחים סוגים רבים של נתוני שוק
על מנת לאמוד את עלות ההון עבור חברה, נייר ערך, או פרויקט שבו הם מעוניינים.
המלומד Roger Ibbotson מנסח זאת כ- "עלות ההון בהזדמנות ההשקעה, שווה לתשואה שניתן להרוויח על השקעה
אלטרנטיבית כלשהי ברמת סיכון ספציפית כלשהי ". במילים אחרות, זוהי התשואה התחרותית הזמינה בשוק על השקעה
ברת השוואה, כאשר מרכיב ההשוואה החשוב ביתר הינו הסיכוך.

שד' המגינים 35, חיפה | 054-4972205 www.yossidekel.co.il

דילוג לתוכן