חוות דעת מומחה לבתי משפט

מתמחים בהגשת חוות דעת מומחה בנושאים כלכליים ואקטואריים לבתי משפט, לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור וגישור. אנו מתמנים על ידי בתי המשפט כמומחים, או מגישים חוות דעת מומחה עבור בעל דין, תוך שיתוף פעולה עם משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

את התחום מוביל יוסי דקל בעל מוניטין רב בתחום וניסיון, הן בכתיבת חוות הדעת, על פי אמות מידה בינלאומיות ברמה הגבוהה ביותר והן במתן עדות בבית משפט התומכת בחוות הדעת, ומסייעת בבירור הסוגיות הדורשות הבהרות והצגתם לבית המשפט. ניסיונו והכשרתו של דקל הן בתחום האקדמי והן בתפקידים בכירים במשק מקנים תוקף ומוניטין לחוות הדעת.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולהתרשם מתחושת המצוינות אליה אנו חותרים, המתווספת ליחס האישי, האדיב והאמין לו אנו מחויבים כלפי כל לקוח.

מאות לקוחות מרוצים פרטיים ומסחריים אינם טועים.

תחומי התמחות

מומחיותינו עשויה לסייע לכם במתן חוות דעת בנושאים כלכליים ואקטואריים, בדגש על התחומים הבאים:

מסחרי

סכסוכים כלכליים, מחלוקות בין שותפים, סכסוכים בין בעלי מניות, הערכות שווי חברות, בנקאות, אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי.

נזיקין

הפסדים כלכליים ואובדן רווחים כתוצאה מהפרות חוזיות ואחרות, הפסדים הקשורים לביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות, ביטוחי רכוש, חבויות ונזקי גוף, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד.

משפחה

חישובים אקטואריים לחסכון פנסיוני, איזון משאבים בין בני זוג בפירוד, חישובי דמי מזונות ועוד.

עבודה

חישוב פיצויי פיטורין, שעות נוספות, מענקים מיוחדים, תנאים סוציאליים, הסדרים פנסיוניים  ועוד.

דוגמאות לחוות דעת מומחה שהגשנו לבתי המשפט

 • הפסדי עובד בעקבות אי ביטוחו בביטוח אובדן כושר עבודה ומחלתו אשר מנעה ממנו להיות כשיר לעבודה.
 • הפסדי עובדת כתוצאה מהפקדות המעסיק בחסר להסדר פנסיוני, קרן השתלמות ותוספת וותק.
 • הפסדי קצין בכיר שהשתחרר בטרם עת מצה"ל מסיבה רפואית.
 • איזון משאבים בין בני זוג במינוי בית המשפט לענייני משפחה באשדוד.
 • הפסדי נהג אגד שנפגע בתאונת דרכים.
 • הפסדי חברה לניהול בתי קולנוע בעקבות תביעה לפינוי וסילוק של עיריית חיפה.
 • הפסד שנגרם לחברת סחר בינלאומי בעקבות תביעה כנגדה כתובענה ייצוגית.
 • הערכת שווי חברה בהתאם להסכם גישור שנחתם בין בעלי הדין וקיבל תוקף פסק דין.
 • הפסד שנגרם לרופא בכיר כתוצאה מהפרשות שלא על פי הדין על ידי כללית שירותי בריאות.
 • הפסד שנגרם לעובד בפרישתו לגמלאות בעקבות הפרשות פנסיוניות מופחתות על ידי רשות מקומית.
 • הפסד שנגרם לחברה המשמשת כסוכנת למכירת ציוד רפואי על ידי החברה המייבאת.
 • הפסד שנגרם לספק של חברת תנובה בעקבות סיום הסכם ההתקשרות.
 • הערכת שווי חברת טכנולוגיה, במינוי בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה.
 • חוות דעת בעניין הפסד שנגרם ללקוח אשר חתם על שטר משכנתא לבנק לאומי.
 • חוות דעת בעניין הפסדים כתוצאה מאי זכייה במכרז של גוף ממשלתי.
 • חוות דעת בתיק בוררות, בעניין הפסד של חברת בנייה בפרויקט להקמת בסיס צה"ל.
 • הפסד שנגרם לחברה להפעלת מרכז קוסמטי בעקבות סגירתו.
 • הפסד שנגרם לעסק כתוצאה מהימצאותו במבנה מסוכן.
 • הפסד שנגרם לנגד במשטרת ישראל בעקבות העברתו מתפקידו בשל כתב אישום שהוגש נגדו וחזרתו לתפקיד לאחר זיכויו.
 • הערכת שווי לעסק בפירוד בני זוג, במינוי של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב.
 • תביעה כספית של חברת סחר וטכנולוגיה נגד תאגיד מזון, בגין ריגול תעשייתי וגניבת ידע.
 • הפסד כספי של חברת כימיקלים כנגד בנק שהעמיד לפירעון מידי את האשראי שהעמיד לרשותה.
 • תביעה כספית של לקוח בנק מסחרי שרכש שירותי בנקאות בתקשורת ובוצעה חדירה לחשבונו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.
 • הפסדיה של חברה פרטית כנגד בנק שגבה מחשבונותיה עמלות יתר וריביות, בניגוד להסכם.
 • הפסדים של מפעל כימיקלים מרשות שלטונית, בשל הפקעת שטח והשבתת הייצור במפעל כתוצאה מכך.
 • הפסדיה של חברת סחר נגד עובד שהועסק בה כמנהל מכירות ולאחר סיום עבודתו התקשר עם לקוחותיה לקידום עסקיו הפרטיים.
 • הפסדים שנגרמו לבעל דין בתביעה לפירוק שותפות במשרד עורכי דין.

מדוע חשובה חוות דעת מומחה מקצועית

חוות דעת מומחה נועדה להבהיר את הסוגייה שבעלי הדין מעוניינים להאיר בה את עיניו של בית המשפט ובמידה והמומחה מתמנה בידי בית המשפט, להציג את הנושאים שבית המשפט מבקש מהמומחה לבחון ולספק נתונים מקצועיים שיסייעו לו בהכרעת הדין. בדין ובפסיקה קיימת התייחסות לחוות דעת מומחה והגם שלבית המשפט קיים שיקול דעת בעניין בחינת חוות דעת המומחה, הוא יכול לקבלה, לדחותה או לקבל חלקים ממנה. ככלל, מאמץ בית המשפט את חוות דעת המומחה שמינה אלא אם כן "קיימים טעמים נכבדים ובעלי משקל ממשי, המצדיקים סטייה מאותה המלצה", שאם לא כן, מקבל בית המשפט את חוות דעת המומחה, עובדה העשויה לסייע בהכרעת הדין.

תו תקן מקצועי

חברים בהנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסים בישראל Israel Association of) Valuators and Financial Actuaries) ואנו ונושאים בתארים הבכירים ביותר בתחום הערכת שווי מימון תאגידי, אקטוארית סיכונים פנסיוניים ואקטוארית סיכוני חיים ומוסמכים כאקטואר מלא:

מעריך שווי מימון תאגידי – CFV – Corporate Finance Valuator – לצפייה בהסמכה

אקטואר מלא – F.IL.A.V.F.A – Fellow of Israel Association of Valuators and Financial Actuaries – לצפייה בהסמכה

אקטואר סיכונים פנסיוניים – PRA – Pensions Risk Actuary – לצפייה בהסמכה

אקטואר סיכוני חיים – LRA – Life Risk Actuary – לצפייה בהסמכה

יוסי דקל משמש בין השאר, כמנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA)

כמו כן, ניתנה לנו הערכה והוקרה על ידי הלשכה, עבור ניסיונינו "בביצוע הערכות שווי תאגידים לצרכי עסקאות ריאליות ולחוות דעת מומחה לבתי משפט ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות בארץ".

חוות דעת מומחה שביצענו הגיעו לבחינת בתי המשפט ותקפותן קיבלה ביטוי בפסקי דין שונים.

 מהי חוות דעת מומחה לבתי משפט

המבקש לפתוח בהליך משפטי או להתגונן מפניו, זכאי להצטייד בחוות דעת מומחה לצורך הוכחת טענותיו. מי שמעוניין להוכיח טענות שאינן עובדות, אלא מסקנות או פרשנות, חייב להוכיח את טיעוניו באמצעות חוות דעת מומחה.

לעיתים, חוות הדעת נדרשת בטרם הגשת ההליך המשפטי, במטרה לבסס את התביעה ולקבוע את סכומי הנזק או האובדן. במקרים אחרים, ניתן לצרף חוות דעת מומחה בשלב מתקדם יותר של הדיון המשפטי.

חוות הדעת מוגשת לבית המשפט כראייה, כאילו ניתנה עדות במסגרת חקירה ראשית של העדים. ניתן לחקור את העד המומחה במטרה לסתור או לערער את עדותו בפני בית המשפט ובפועל, ישאף בא כוחו של הצד שכנגד לערער את מסקנות הדוח כדי לקעקע את תוקפו.

בית המשפט יכול לקבל את האמור בחוות הדעת באופן מלא, חלקי או שלא לקבלה כלל. מכאן, שחוות דעת הערוכה בבהירות ונתמכת בנתונים מוסמכים, לצד הופעה מקצועית ואמינה של העד המומחה בבית המשפט, עשויה להשפיע ולעתים אף להכריע את החלטת בית המשפט.

מומחה הוא אדם בעל ניסיון והשכלה פורמלית בתחום מסוים הרלוונטי לחוות הדעת ותפקידו להציג לבית המשפט מצג מקצועי ואובייקטיבי המבהיר את הסוגיה הנדונה בחוות הדעת.

חוות הדעת מוגשת לבית המשפט כראייה משפטית ולעניין פקודת הראיות הינה זהה למתן עדות ראשית בבית המשפט. חוות הדעת יכולה להידרש מטעם בית המשפט ויכולה להיות מוגשת מטעם אחד הצדדים המדיינים. לכל צד עומדת הזכות להציג חוות דעת מומחה מטעמו, בכפוף לסדרי הדין בבית המשפט. בתי המשפט בישראל נוטים להשתמש בהנחיית בית המשפט העליון של ארצות הברית לגבי עד מומחה הידועה כ"הלכת דאוברט".

חוות דעת המומחה חייבת להיות ערוכה בהתאם לקבוע בפקודת הראיות ולפרט בין השאר את פרטי השכלתו וניסיונו של מגיש חוות הדעת וכן הצהרה, כי אין לו עניין בנשוא חוות הדעת. מומחה שהינו בעל עניין בחברה, בנכס או בכל גורם שעבורו הוא מגיש את חוות הדעת עלול להיות נגוע באינטרס ולכן חוות דעתו אינה קבילה בבית המשפט.

 

מתן עדות בבית המשפט

ניתן לזמן עד מומחה לדיון בבית המשפט לצורך מתן עדות, הסבר ומענה לשאלות העולות ונוגעות לחוות הדעת שהוגשה על ידו. הצדדים רשאים לחקור את העד המומחה, בכדי לתמוך או לסתור את חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט, וזאת כמובן בכדי להשפיע על הכרעת הדין.

מכאן, החשיבות הרבה ליכולות ההופעה של עד מומחה מטעמכם. עד מומחה צריך להיות אמין, מקצועי, אובייקטיבי, תקשורתי, וורבלי, בטוח בעצמו ובעל יכולת הופעה בפני קהל, על מנת שיוכל להתמודד בהצלחה עם ניסיונות הצדדים או מי מהם  לערער את אמינותו המקצועית, לערער את בטחונו או לסתור את דעתו הכתובה. ללא יכולות אלו, תהיה חוות הדעת מנוסחת היטב ככל שתהיה, הסיכוי שבית המשפט יאמץ את תוכנה הינו קלוש למדי.

מעמיד לרשותכם צוות מקצועי העוסק בכתיבת חוות דעת משפטיות ומורכב ממומחים בתחומים שונים, בעלי השכלה פורמאלית בתחום עיסוקם לצד ניסיון תעסוקתי עשיר בתחומי חוות הדעת. מומחים אלו הינם בעלי מיומנויות הופעה בבתי המשפט ההכרחיים לכל עד מומחה, עובדה התורמת לאימוץ מסקנות חוות הדעת מטעמנו על ידי בית המשפט.

 

הניסיון והמוניטין שלנו עושה עבורכם את ההבדל

 

אקטואר וחישובים אקטואריים

אקטואר הינו בעל מקצוע הנעזר במתודולוגיות מתמטיות, סטטיסטיות וכלכליות לפתרון בעיות כלכליות המאופיינות במצבי אי- ודאות.

בחוות הדעת האקטואריות המבוצעות על ידינו, אנו מחשבים בין השאר,  זכויות שנצברו בקרנות פנסיה, זכויות צבורות בביטוחי מנהלים, זכויות בביטוחי חיים, זכויות בקרנות פיננסיות ועוד.

 

נהוג לסווג אקטוארים ל-3 סוגי התמחות עיקריים:

 • אקטואר בתחום ביטוח חיים, פנסיה וביטוח בריאות המתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לתמותה, נכות וסיכוני חיים אחרים.
 • אקטואר בתחום ביטוח כללי, המתמחה בעיקר בבעיות הקשורות לביטוחי רכוש, חבויות וניהול סיכונים פיזיים.
 • אקטואר פיננסי, המתמחה בעיקר בבעיות הכרוכות בתנאי השקעה עתידיים בעידן של אי ודאות.

 

בחברות ביטוח אחראים האקטוארים, בין השאר, לחישוב תעריפי הביטוח ולקביעת עתודות הביטוח.

בקרנות הפנסיה עוסקים אקטוארים בתכנון תנאי הפנסיה, קביעת עלותה ובהכנת המאזנים האקטואריים. בבנקים ובחברות פיננסיות אחרות מועסקים אקטוארים בניתוח וחיזוי מצבים כלכליים.

אקטוארים עצמאיים עוסקים בייעוץ בלתי תלוי, לחברות וליחידים ומסייעים להם להתמודד עם בעיות הקשורות בבחירת תכניות פנסיה, ביטוח והשקעה.

בתחום מאמרים באתר זה, ניתן למצוא מגוון מאמרים מקצועיים שפרסמנו בכתבי עת מקצועיים, העוסקים בתחום חוות דעת מומחה, הערכות כלכליות ואקטואריות.

 

 

דילוג לתוכן