מהי אקטואריה ומהו תקן 19 IAS – סטטוס – יוסי דקל

תקן 19, זהו תקן בינלאומי הקובע כיצד יש לאמוד את ההתחייבויות של החברה כלפי עובדיה במקרה סיום יחסי עובד מעסיק והסתכלות חדשה לגבי הנכסים וההתחייבויות של המעסיק


פורסם: 23.2.15 צילום: shutterstock
בשנה שעברה הוסמכתי בשתי הסמבות מקצועיות: "אקטואר סיבוני חיים" (LRA- Life Risk
Actuary) ו- "אקטואר סיכונים פנסיוניים" (PRA- Pensions Risk Actuary) מטעם לשבת
מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). בעיסוקי, אני משמש באקטואר מטעם
בתי המשפט ובאקטואר של צדדים מדיינים בבתי משפט בתחום הפנסיוני ומגיש חוות דעת מומחה
בתחום לבתי המשפט.
השבוע התקשר אליי קולגה, רואה חשבון במקצועו ולאחר שסיפרתי לו על ההסמכות, נשאלתי מיד
מהו תקן חשבונאות בינלאומי 19-IAS אליו הוא נחשף במסגרת השתלמות מקצועית, מהן דרישות
התקן? ומהם הדברים שחשוב לשים אליהם לב מנקודת מבט של מי שנחשף לעבודה כזאת, בין אם
מדובר ברואה חשבון, מבקר, או סמנכ"ל הכספים של האירגון.
בחרתי להסביר לו תחילה דבר או שניים על אקטואריה ומשם לחשוף בפניו את הייחודיות שבתקן
חשבונאות בינלאומי מספר 19 IAS- הטבות לעובדים.
אקטואריה באופן כללי, היא ניתוח סיכונים. מדובר במדע, לא פחות מכך, המתייחס לבעיות
חברתיות וכלכליות, בכלים מתמטיים. השימושים בתחום רבים ומגוונים והרבה תחומים במשק, לאו
דווקא נושאי ביטוח או סוגיות הקשורות בפיצויים, נעזרים בשירותים אקטואריים. בדרך כלל

דילוג לתוכן