יוסי דקל מונה לאחראי תחום בלשכה

Accuracy IAVFA

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל
Israel Association of Valuators and Financial Actuaries
ניוזלטר 14 בנובמבר 2017
לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) גאה
לשלוח לך ניוזלטר שבועי (במידה ומסמך כלשהו לא נפתח לחץ/י על
כפתור הרענון).
השבוע בניוזלטר:
1. הנהלת הלשכה: לפני כשבועיים מינתה הנהלת הלשכה את האקטואר
ומעריך השווי מר יוסי דקל לאחראי תחום הערכות שווי לצרכים
משפטיים בלשכה. מר דקל בעל ניסיון רב בתחומי הערכות השווי וחוות
דעת מומחה כלכליות ואקטואריות לבתי משפט, הכולל כתיבת חוות דעת
מומחה מטעם בתי המשפט, חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין, וחוות
דעת מומחה עבור משרדי עורכי דין מובילים. בעברו שימש מר דקל
כמנכ"ל של מספר חברות, כסמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, כסמנכ"ל
ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית, ניהל ועדות אשראי, שימש כממונה
על איסור הלבנת הון, כעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי
(.Forbes (Isr בתחום הניהול ושוק ההון. מצ"ב קישור לכתב המינוי של
מר יוסי דקל.

דילוג לתוכן