פירוד בני זוג בעידן הקורונה – יוסי דקל

פירוד בעידן הקורונה? - לא חייבים מאת: יוסי דקל

 

רבות דובר על הניסוי הזוגי, במהלכו נדרשו בני הזוג לשהות האחד במחיצתו של האחר בכל שעות
היממה ובתקופת ההשבתה במערכת התינוך לילדים, בעקבות ההסגר שהוטל עלינו במאמצים
להקטנת ההידבקות בנגיף הקורונה.
עדיין מוקדם לקבוע מהן תוצאות הניסוי בכל הנוגע לבקשות הגירושין שהוגשו ויוגשו אך ניכר, כי
מגמת העלייה המוכרת לאחר תקופות החגים לא תפסח גם בתקופה זו ואולי אף תגדל.
אז אם אתם שוקלים פירוד, כדאי להכיר דבר או שניים בנושא.
בהתאם לחוק, אם בני זוג נפרדים, יש לחלק את הרכוש המשותף שנצבר במהלך תקופת חייהם
המשותפים, בדרך כלל באופן שווה. במקרים מסוימים יכול אחד מבני הזוג לדרוש פיצוי נוסף, בגין
נכסי קריירה דהיינו בגין ״הקרבתו״ לתא המשפחתי כך שבן זוגו יוכל לפתח קריירה שתזכה אותו
בהכנסה גבוהה שתימנע מבן הזוג המקריב בפירוד.
לשם חלוקת הרכוש (וההתחייבויות) של בני הזוג, עורכים דוח איזון משאבים בין בני זוג המרכז את
כל הנכסים שצברו בני הזוג למועד הפירוד. רכוש זה כולל על פי רוב דירת מגורים, כלי רכב, פנסיות,
קופות גמל, קרנות השתלמות, תיק ניירות ערך, חשבונות בנק ועוד. במקרים מסוימים קיימים אף
עסקים בבעלות בן או בני הזוג.
מכיוון שעל פי רוב חלק מהנכסים רשומים על שם בן זוג אחד (בבעלותו) וחלק על שם בן הזוג האחר,
הדוח קובע מהו הסכום שבן הזוג שצבר בבעלותו סכומים גבוהים יותר יעביר לבן הזוג השני.
הדברים פשוטים יותר בתקופות שיגרה. בעידן נגיף הקורונה, חלו ועזועים כלכליים במשק, בעלי
השלכה ישירה על שווי הנכסים האישיים של כל אחד. לדוגמא, ירידה של מדד המניות בבורסה
לניירות ערך הביאה לשחיקה של שווי תיק ניירות ערך, לשחיקה של סכומי החיסכון בקופות גמל
ובקרנות השתלמות ולפגיעה בחסכונות במסגרת פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה. ככל שאחד מבני
הזוג צבר בבעלותו נכסים פיננסיים רבים יותר מבן הזוג השני, חלקו של בן הזוג יפחת ויגרם לו נזק
כלכלי ממשי.
אם בבעלות התא המשפחתי עסק כלשהו כגון: מסעדה, חנות אופנה, משרד אדריכלים או כל עסק
אחר, ובני הזוג החליטו על פירוד במהלך המשבר, יתכן ששוויו של העסק יפחת ולעיתים הפחתה
משמעותית שתגרום להפסד ניכר לבן הזוג שאינו הבעלים של העסק.
אז אם החלטתם להיפרד – כדאי לספור עד עשר, להתייעץ עם בעלי מקצוע ולגרום למשק לבצע
תיקונים כלכליים בטרם תחליטו על הפירוד. וכמו שנאמר ייצריך לדעת למי להתחתן וממי
להתגרשיי וכעת גם מתי להתגרש.

דילוג לתוכן