הערכת שווי תאגידים ומגזרים – חלק א' – סטטוס – רועי פולניצר ויוסי דקל

זכות בעסק של למעלה מ- 50 אחוז נחשבת לזכות שליטה. על פי רוב, בעלים שלו זכות שליטה יכול להשפיע על ההון העצמי והחוב של החברה באחד. בעלות על פחות מ- 50 אחוז בחברה נחשבת לזכות מיעוט ועל פי רוב איננה כוללת בחובה את היכולת לנווט את ניהול ומדיניות החברה


פורסם: 15.7.16 צילום:shutterstock
הערכת שווי, בבסיסה, הינה פעולה של קביעת ערך או שווי לנכס או התחייבות. אנליסטים של
מניות קובעים שווי לאקוויטי של חברה בהתבסס על תחזית הרווחים שלה, שווי השוק שלה, במו
גם משתנים כלכליים אחרים. על פי רוב, קל יותר להעריך את שוויין של חברות ציבוריות מאשר של
חברות פרטיות אודות לזמינות הנתונים. מקצוע הערכת השווי, הנחשב לשילוב של מדע ואומנות,
עשוי להיות הרבה יותר קשה עבור חברות פרטיות.
שלוש הגישות הנפוצות ביותר המשמשות להערכת שווי של עסק הינן גישת ההכנסה, גישת השוק
והגישה המבוססת-נכסים. בגישת ההכנסה להערכת שווי, מעריך השווי מסתכל קדימה וחוזה את
תזרימי המזומנים העתידיים של החברה ומהוון אותם למועד הערכת השווי באמצעות עלות ההון
הראויה על מנת לקבוע את ערכם הנוכחי. לעלות ההון או לשיעור הנביון, המשמשים במבנה עשויה
להיות השפעה דרמטית על השווי האולטימטיבי של העסק. גישת השוק להערכת שווי משתמשת
בניתוח יחסים פיננסיים של חברות ברות-השוואה על מנת לקבוע שווי. לבסוף, הגישה
המבוססת-נכסים להערכת שווי דורשת שיערוך מקיף של כלל הנכסים והתחייבויות של החברה,
המוחשיים והבלתי מוחשיים כאחד.

דילוג לתוכן