תזרים המזומנים הנקי הוא המדד המועדף לרווח כלכלי- יוסי דקל

DEKEL Valuation Actuary | Consulting תזרים המזומנים הנקי הוא המדד המועדף לרווח הכלכלי

מאת: יוסי דקל
לעלות ההון יישומים רבים, כאשר שני היישומים הנפוצים ביותר הינם הערכת שווי ובחירת מיזם להשקעת הון. שני
יישומים אלו קשורים אחד בשני. במאמר זה ובמאמרים הבאים נדון בשני יישומים אלה באופן די כללי כך שהקורא יוכל
להבין במהירות כיצד עלות ההון משמשת כל יום בהערכות שווי ובהחלטות פיננסיות בהיקפים של מיליארדי דולרים.
לצורך מאמר זה נניח כי המדד הכלכלי שעליו נפעיל את עלות ההון הינו תזרים המזומנים הנקי (net cash flow, הנקרא גם
תזרים מזומנים חופשי). תזרים המזומנים הנקי הינו המזומן הזמין לתשלום לבעלי עניין (למשל, כדיבידנד, משיכות
ובונוסים לפי שיקול דעת) מבלי לסכן את הפעילות השוטפת הצפויה של העסק. במאמרים הבאים נספק הגדרה מדויקת
יותר לתזרים המזומנים הנקי.
תזרים המזומנים הנקי הינו המדד לרווח כלכלי שבו מעדיפים להתמקד מעריכי שווי רבים הן לצורך הערכת שווי והן לצורך
בחירת מיזם להשקעת הון. אף על פי שהספרות העכשווית בתחום המימון התאגידי אימצה באופן נרחב את העדפת תזרים
המזומנים הנקי כמשתנה הרווח הכלכלי הרלבנטי שעליו יש להפעיל את עלות ההון לצורך הערכת שווי וקבלת החלטות,
הרי שעדיין ישנם מעריכי שווי שאוהבים להתמקד ברווח החשבונאי.

שד' המגינים 35, חיפה | 054-4972205 www.yossidekel.co.il

דילוג לתוכן