תוכניות עסקיות

אנו מבצעים תוכניות עסקיות היוצרות ערך עבור לקוחותינו על פי המטרה המסוימת שלשמה נועדה התוכנית.

הצוות שלנו כולל מומחים מתחומי הכלכלה, השיווק, הפיתוח העסקי, המשפטי ועוד, בעלי ניסיון רב בניהול, הקמה, יזמות ופיתוח עסקים אשר מציגים ניסיון אישי מוצלח ומעמידים ניסיון זה לרשותכם.

מיזמים עסקיים

במציאות עסקית שבה נפתחים בכל שנה כ-57 אלפי עסקים ונסגרים בכל שנה כ-43 אלפי עסקים, הקמת עסק ללא הכנת תוכנית עסקית מקצועית, הבוחנת את כדאיותו הכלכלית וסיכוי הישרדותו, הינה ללא כל ספק התנהלות עסקית שגויה. על מנת לא להתחיל את דרככם בשוק העסקי ברגל שמאל, מומלץ להסתייע בגורמים מקצועיים, לצורך בניית תוכנית עסקית שתסייע לכם ללמוד את השוק אליו אתם שואפים לחדור, את הסיכונים הצפויים,  מתוך המיזם ומחוצה לו, כמו גם את הדרכים היעילות והכדאיות ביותר עבורכם למזער את הסיכון.

גיוס הון והקצאות אשראי

כדי לגייס כספים להקמת העסק או לפיתוחו, בין אם ממשקיעים ובין אם קבלת אשראי בנקאי או חוץ בנקאי, נדרש העסק להציג תוכנית עסקית, לצורך בחינת פעילותו על שלל היבטיו (ייצור, שיווק, כוח אדם וכד') ובחינת התחזית הפיננסית שלו. לשם כך אנו נעזרים במאגרי מידע מקומיים ובינלאומיים עדכניים ותומכים במידע המוצג על ידינו בנתונים סטטיסטיים מהימנים המעצימים את תקפות התוכנית ומהווים בסיס אמפירי לתוכנית.

בניית אסטרטגיה

עסקים פעילים, גם אם מאחוריהם שנים רבות של פעילות, אינם חסינים מפני כישלונות עתידיים וחייבים להתייעל בכל עת ולהתאים את פעילותם למציאות עסקית משתנה. עבור עסקים אלו בניית אסטרטגיה עסקית המתאימה הן לעסק, הן לשוק בו הוא פועל והן למציאות הכלכלית-עסקית, הינה הכרחית לצורך המשך פעילות יעילה, רלוונטית ורווחית. בשל כך, מתייחסת התוכנית העסקית לאסטרטגיית העסק ומציגה אותה במלואה.

ניסוי וטעיה? לא בעסק שלך

השירותים המגוונים הניתנים על ידינו, מסייעים לכם ולעסק אותו אתם מנהלים להישאר רלוונטיים ורווחיים, בשוק שלא מפסיק להתחדש ולהשתנות. בדיקת היתכנות להקמת עסק, בדיקת כדאיות כלכלית של עסק קיים או כניסה לפעילות מסוימת בעסק קיים או חדש, גיוס משקיעים, מימון, קבלת אשראי, ייעוץ עסקי, ייעוץ אסטרטגי ועוד. כל זאת באמצעות צוות אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בתחום.

חובה בכל עסק

כאשר מדובר במיזמים עסקיים הנמצאים בשלבי הקמתם, בניית תוכנית עסקית תסייע בתכנון נכון של פעילות עסקית לטווח הארוך ובהפיכת רעיון למציאות עסקית רווחית. כאשר מדובר בבניית תוכנית עסקית לעסקים קיימים, היא עשויה לתרום להתייעלות וצמיחה. תכנית עסקית טובה תכיל מידע הנוגע לכל תחומי הפעילות בעסק ובכלל זה:

סיכום מנהלים (Executive Summary) – תכנית עסקית טובה הינה עשירה במידע. יחד עם זאת, זמנם של קוראי התוכנית מוגבל ויש להציג את עיקריה באופן ברור ותמציתי. סיכום המנהלים מתמצת עבור הגורם אליו מופנית התוכנית, את הנקודות והמסקנות המרכזיות העולות מהתוכנית העסקית, כדי שיוכל להתרשם באופן מהיר ממסקנות התוכנית, מבלי שיידרש להתעמק בה בשלב הראשון.

המוצר/השירות (Product/Service) – תיאור המוצר או השירות שמציע המיזם ללקוחותיו, תוך מתן דגש על הייחודיות והיתרונות היחסיים על פני מוצרים או שירותים מתחרים.

השוק (The Market) – תיאור השוק שבו פועל המיזם והיקף הפעילות בו, פוטנציאל התפתחות השוק בשנים הקרובות, פתרונות של מתחרים וחסמי כניסה לשוק בתחום הפעילות. שלב זה כולל את ניתוח השוק (Market Analysis) והן את ניתוח המתחרים בו (Competitive Analysis).

תכנון אסטרטגי (Strategic Plan) – הצגת חזון המיזם, היעדים האסטרטגיים שלו בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים, המודל העסקי, שיתופי פעולה אסטרטגיים קיימים או עתידיים, אסטרטגיית מימוש החברה (כגון Exit), וכל זאת לצד הנחות היסוד שהנחו את המיזם.

תכנית השיווק והמכירות (Marketing Plan) – תיאור אסטרטגיית השיווק ומכירת המוצרים או השירותים ללקוחות, בכלל זה שיטת המכירה, אנשי המכירות/מפיצים, חברות שיווק וקידום מכירות, מכירה באינטרנט, פרסום ויחסי ציבור.

תכנית הייצור (Production Plan) – תיאור התהליכים המרכזיים בייצור או באספקת השירות, תיאור אמצעי הייצור, מדיניות ייצור עצמי, ייצור באמצעות קבלני משנה או ייצור באמצעות שותפים עסקיים.

קניין רוחני  (Intellectual Property)– אם מדובר במיזם טכנולוגי או במיזם שברשותו סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר, יש לפרט מהו הקניין, היכן הוא רשום מה תוקפו ונתונים נוספים על הנכס.

מבנה ארגוני ותכנון כוח אדם (Organization, Management & Personal) – תיאור המבנה הארגוני והשינויים שייתכנו במהלך הפעילות. פירוט המשרות וההיררכיה הארגונית, תיאור נרחב של היזמים והצוות הניהולי.

תחזית פיננסית (Financial Forecast) – הצגת הנתונים הפיננסיים הנוגעים לפעילות החברה, בכלל זה הנחות היסוד ששימושו לחישובים, פירוט הוצאות, תחזית מכירות, תחזית השקעות בנכסים, מאזן חברה, תחזית רווח והפסד, ניתוח נקודות איזון להחזר ההשקעה, תחזית תזרים מזומנים, מקורות המימון וניתוח רגישות ביצועי החברה כתלות בגורמי הסיכון.

נספחים (Appendix) – תוספת ראיות התומכות בנתונים שהוצגו בתוכנית העסקית כגון קורות חיים מפורטים של היזמים והצוות הניהולי, נתונים סטטיסטיים, סקירות כלכליות, ניתוח טכנולוגיות ועוד.

מספר דוגמאות לתוכניות עסקיות שביצענו

  • תוכנית עסקית לחברה בעלת אתר אינטרנט המספק שירותים, לצורך הנפקת החברה.
  • תוכנית עסקית להקמת אתר סקי ומתחם ספורט ובילוי.
  • תוכנית עסקית למיזם בתחום הקוסמטיקה.
  • תוכנית עסקית לחברה לייבוא בגדי ים ייחודיים.
  • תוכנית עסקית למיזם לקידום עסקים בפייסבוק.
  • תוכנית עסקית לחברת סטארט-אפ בתחום המכשור הרפואי.
  • תוכנית עסקית של חברה לאספקת עץ לבנייה לצורך רכישת קרקע ללא מכרז, להקמת מפעל.

 

צרו קשר וביחד נבנה את היסודות הבטוחים עליהם יצמח העסק שלכם בביטחון ולאורך זמן.

דילוג לתוכן