הערכת שווי חברות

מבצעים הערכות שווי לחברות ומיזמים בתחומים שונים: מסחר, תעשייה, שירותים, נדל"ן והתחדשות עירונית, חברות סטארט-אפ ועוד, בהתאם לסטנדרטים המובילים והחדשניים בעולם ותוך שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים מובילים.

ניסיוננו העשיר בביצוע הערכת שווי לחברות, הצוות המקצועי המורכב מאנשי מקצוע מובילים בתחומי הכלכלה, הייעוץ העסקי, החשבונאי, המיסוי ועוד, מאות הלקוחות המרוצים אותם ליווינו ועודנו מלווים לאורך השנים, שיתופי הפעולה עם משרדי עורכי דין ורואי חשבון מובילים בארץ ובחו"ל ועם האקדמיה ויתרונות נוספים עומדים לרשותכם בעת בחירתכם.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולהתרשם מתחושת המצוינות אליה אנו חותרים, המתווספת ליחס האישי, האדיב והאמין לו אנו מחויבים כלפי כל לקוח.

התקשרו עכשיו בכל שאלה, או שלחו שאלה בווטסאפ 054-4972205

מהי הערכת שווי חברה ואיך מחשבים שווי חברה?

הערכת שווי חברות (פרטיות או ציבוריות) או הערכת שווי עסק, משמשות למציאת אומדן לשווי הפעילות במועד ההערכה. למעשה, זהו הסכום שבו עשויה להתממש עסקה שבה קונה מרצון ירכוש את החברה, את פעילותה או חלק ממנה ממוכר מרצון, כאשר אף אחד מהצדדים לא פועל תחת תנאי לחץ לבצוע העסקה ולשני הצדדים עומד המידע הרלוונטי לקבלת החלטה רציונלית.
כדי לבצע הערכת שווי, מעריך שווי חברות בוחן את הסביבה העסקית של החברה, את הנתונים הפיננסיים שלה כפי שעולים מהדוחות הכספיים המבוקרים (מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים, באורים לדוחות וניתוח הפעילות על ידי ההנהלה). כמו כן נבחנים יחסים פיננסיים של המאזן ודוח רווח והפסד, המחדדים את הבנת פעילותה, כגון: מידת היעילות של הפעילות, יחסי הרווחיות, רמת הנזילות, יחסי המינוף ועוד.  מעריך שווי חברות, אוסף נתונים הרלוונטיים לפעילות החברה ולפעילויות חברות דומות בשוק ומבקש מידע ממנהלי החברה.
מחירי שוק של עסקאות דומות שנעשו במועדים הסמוכים להערכת השווי עשויים להוות אינדיקציה לאומדן השווי. לעתים קרובות מידע זה אינו זמין, בשל היעדר עסקאות או בהיעדר מידע על עסקאות שבוצעו (בחברות פרטיות) ולכן הערך שיקבע הוא אותו ערך הוגן שבו עשויה הפעילות להימכר על פי אמות המידה החשבונאיים והמתודולוגיות המקובלות בהערכת השווי. קיימות שיטות להערכת שווי חברות כפי שמתואר בהמשך (שיטת היוון תזרים המזומנים, הערכת שווי dcf / הערכת שווי בשיטת המכפיל / שיטת השווי הנכסי).
יש להדגיש, כי חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק והיא אמורה לשקף באופן סביר והוגן את שווי הפעילות למועד עריכתה, על בסיס הנתונים הידועים, הנחות היסוד שהונחו, התחזיות עליהן מבוססת ההערכה, מחקר שוק, בחינת התחזיות הכלכליות ועוד. הערכת שווי של חברה לעיתים שונה מהערכת שווי עסק, חישוב שווי חברה פרטית אינו זהה להערכת שווי חברה ציבורית והערכת שווי סטארטאפ אינה זהה להערכת שווי של חברות הפעילות שנים רבות. לשם כך נדרש מעריך שווי חברות לידע מקיף בתחום.

אם עדיין יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו או לשלוח הודעה בווטסאפ

054-4972205

הערכת השווי מתבצעת למטרות הבאות:

►   קבלת אינדיקציה לשווי החברה, עבור בעלי מניות.
►   מכירת/רכישת החברה, מיזוגה  או פיצולה  (Merger / Acquisition / Spin Off).
►   גיוס הון לפעילות החברה וקבלת אשראי מגורמים שונים כגון: בנקים, חברות ביטוח, מממנים חוץ בנקאיים ועוד.
►   הנפקת החברה (פרטית או ציבורית).
►   דרישת משקיעים מוסדיים.
►   עסקאות בין בעלי מניות.
►   הערכת שווים ההוגן של נכסים למטרות דיווח לרשות המיסים.
►   חוות דעת לבית משפט בסכסוכים מסחריים או לצרכי איזון משאבים בין בני זוג בפירוק התא המשפחתי.
►   סכסוכים מסחריים בין בעלי מניות ופניית בית המשפט למינוי מומחה בהערכות שווי.
►   ועוד.

פעילות בינלאומית

מבצעים הערכות שווי גם לעסקים מחוץ לישראל ומשתפים פעולה עם חברות בינלאומיות בתחום.

תו תקן מקצועי

יוסי דקל, בעל המשרד, משמש כמנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסים בישראל – Israel Association of Valuators and Financial Actuaries, ונושא בהסמכות הבכירות ביותר בתחום הערכת שווי מימון תאגידי ובתחום האקטואריה.

אקטואר מלא – F.IL.A.V.F.A- Fellow of Israel Association of Valuators and Financial Actuaries – לצפייה בהסמכה
מעריך שווי מימון תאגידי – CFV – Corporate Finance Valuator – לצפייה בהסמכה
אקטואר סיכונים פנסיוניים – PRA – Pensions Risk Actuary – לצפייה בהסמכה
אקטואר סיכוני חיים – LRA – Life Risk Actuary – לצפייה בהסמכה

כמו כן, ניתנה לנו הערכה והוקרה על ידי הלשכה, עבור ניסיוננו "בביצוע הערכות שווי תאגידים לצרכי עסקאות ריאליות ולחוות דעת מומחה לבתי משפט ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות בארץ" וכן הערכה והוקרה לניסיון העשיר בתחום אקטוארית ביטוח חיים ואקטוארית ביטוח פנסיה.
משרדינו מבצע בין השאר, הערכות שווי בשיתוף משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון מובילים בישראל ובחו"ל עבור לקוחותיהם ועבור גורמים המיוצגים על ידם.
הערכות שווי שביצענו הגיעו לבחינת בתי המשפט ותקפותן קיבלה את אישור בית המשפט בפסקי הדין.
 

מספר דוגמאות להערכות שווי שביצענו

שירותים

 • אתר מוביל בתחום הרפואה.
 • חברה המפעילה תחנת רדיו אזורי.
 • חברה בתחום הגנת הסביבה המתמחה בדגימות קרקע וביצוע אנאליזות המייצגת מעבדות מובילות בעולם.
 • מרכז רפואי לניתוחי עיניים, לצורך מיזוג עם מרכז רפואי נוסף.
 • חברת יעוץ בתחום תכנון והנדסת סביבה.
 • חברת הנדסת חשמל ותשתיות.
 • מכון מוביל להדמיה בתחום רפואת השיניים.

מסחר

 • חברה מובילה לייבוא וייצור ריהוט משרדי וריהוט גן ומכירה קמעונאית וסיטונאית.
 • חברה שפיתחה מוצרים ייחודים מבוססי פטנט ומוכרת אותם באמצעות מסחר מקוון.
 • חברה לייבוא מוצרי קפה והפעלת מערך ארצי של מכשירים להכנת קפה.
 • חברה למסחר אלקטרוני בתחום מכשור רפואי.
 • חברה לשיווק ואספקה טכנית.
 • חברת רגולציה רפואית.

תעשייה

 • חברה בתחום ייצור מחומרים מרוכבים לתעשיית התעופה, לתעשיית הרכב, למכשור רפואי ועוד.
 • חברה לייצור דלתות ומוצרי עץ לענף הבנייה.
 • חברה מובילה בתחום ייבוא וייצור ברזל לתעשייה ובנייה.
 • חברה בתחום תכנון וייצור של מערכות שינוע, הרמה וציוד לוגיסטי.
 • חברה המתמחה בפיתוח, תכנון וייצור של פתרונות הדפסה לאריזה, בדגש על תחום המדבקות, ללקוחות בישראל ובחו"ל.

מזון

 • רשת מזון מובילה.
 • חברה בתחום קליית קפה ומוצרים נלווים שנוסדה בשנת 1939.
 • חווה חקלאית אורגנית לגידול, שיווק ומסחר קמעונאי של מוצרים כגון: ירקות ופירות עונתיים, ביצים, גבינות עיזים, שמן זית אורגני ומוצרים נלווים.
 • יקב המייצר יין כשר ומוצרים אלכוהוליים המשמש ברובו לייצוא לחו"ל.
 • יקב המתמחה בייצור מוצרי אלכוהול.
 • חברה בתחום עיבוד חקלאי.

נדל"ן

 • פרויקטים בחברה להתחדשות עירונית המובילה בתחומה בארץ.
 • חברה בתחום התחדשות עירונית.
 • חברה בתחום ייזום, פיתוח והקמה של פרויקטים למגורים.
 • חברה בתחום ניהול נדל"ן מניב.
 • חברה בתחום איתור מיזמי התחדשות עירונית והחתמת דיירים על הסכמי פינוי בינוי.
 • חברה לניהול בית חולים גריאטרי ובית אבות.

סטארט-אפ

 • חברה בשלב ה-CEED לפיתוח מערכת גילוי מוקדם להידרדרות רפואית בבני הגיל השלישי.
 • חברה בוגרת בתחום גילוי וטיפול במחלות נוירולוגיות.
 • חברה שפיתחה חיסונים לבעלי חיים תוך שימוש בהפריית ביצי תרנגולות.
 • חברה שפיתחה מכשור דיאגנוסטי להפרעות במערכת הנשימה.

קיימות שלוש שיטות עיקריות להערכת שווי:

שיטת הוון תזרים המזומנים (DCF – Discounted Cash Flow

בשיטה זו אנו מעריכים, כי החברה או הפעילות הינה "עסק חי" (Going Concern), לא נשקפת סכנה להמשך פעילותה ואנו מניחים, כי היא תמשיך לפעול לאורך שנים. שווי החברה בשיטה זו מבוסס על הערך הנוכחי של זרמי המזומנים שהעסק צפוי להפיק בעתיד. זרמי המזומנים החופשיים  (Free Cash Flow)החזויים, מהוונים במחיר הון, המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק (מחיר ההון מבטא את התשואה שמשקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה). שיטה זו הינה המדויקת והמקובלת בהערכות שווי של "עסק חי" ותקפותה קיבלה אף ביטוי בפסיקה בישראל.

שיטת המכפיל (Comparable Multiple)

בשיטה זו  מוערך העסק תוך השוואתו לשווין של חברות ציבוריות שנתוניהן הכספיים גלויים, על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל, בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי או תפעולי נבחר, כגון: שווי השוק /  הרווח הנקי, שווי השוק / הרווח התפעולי, שווי השוק/ המכירות, שווי השוק / ההון העצמי, שווי השוק / מספר מנויים ועוד. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר, נקרא "מכפיל".
יתרונה של השיטה בפשטות הבדיקה. חסרונה, בכך שאינה מביאה בחשבון את פוטנציאל הצמיחה של החברה, את רמת המינוף שלה ואת ההשקעות הנדרשות במהלך חייה. לעתים אף נתקשה למצוא חברות ציבוריות דומות לחברה המוערכת לצורך השוואת הנתונים.

שיטת השווי הנכסי (Real Asset Method)

זוהי השיטה המהירה והפשוטה לחישוב השווי והיא מניחה ברוב סוגי הפעילויות שהחברה בסכנת קיום ופעילותה לאורך שנים מוטלת בספק (יחד עם זאת, ישנם ענפי פעילות שבהם נהוג להשתמש בשיטה זו כשמדובר בעסק חי, כדוגמת ענף הנדל"ן). בשיטה זו מעריכים מתוך המאזן את סכום הנכסים של החברה ומפחיתים מהם את סכום ההתחייבויות. ההפרש הינו שווי ההון העצמי, המשקף את שוויה של החברה (שהוא גם שווי ה"רצפה").

דילוג לתוכן