בדיקת כדאיות עסקית – כלכלית לעסקים בארץ ובחו׳׳ל

אנו נסייע לכם בבדיקת כדאיות עסקית – כלכלית לצורך השקעה במיזמים בהתהוות או  במיזמים קיימים, הן בישראל והן מחוצה לה.

בטרם ההשקעה במיזמים או בפרויקטים שונים, בין אם השקעה כספית, רכישה, מיזוג, פיתוח פעילות חדשה, כניסה לשותפות עסקית ועוד, נדרשת בדיקת כדאיות עסקית – כלכלית, כדי למנוע או להפחית באופן ניכר את הסיכון שההשקעה שלכם תרד לטמיון.

בדיקת כדאיות עסקית במספר רבדים

אנו מתמחים בביצוע בדיקות כלכליות לבחינת כדאיות השקעות בחברות, במיזמים או בפרויקטים שונים בארץ, וכן בעסקים מחוץ לישראל. צוות המומחים שלנו, בעלי ניסיון מוכח בבדיקת מיזמים, בהקמה, ניהול וייזום מיזמים הן בישראל והן בחו"ל ומעמידים את ניסיונם העשיר לרשותכם, כדי להבטיח את הצלחת ההשקעה.

בדיקת היתכנות

בדיקת היתכנות מסייעת בקבלת החלטות רציונליות, באמצעות בחינת סיכויי ההצלחה בכניסה למיזם כלשהו, על פי קריטריונים המוגדרים על ידי היזמים ובהתאם למתודולוגיות סדורות מתחום המימון וניהול הסיכונים. בין אם מדובר במיזם חדש ובין אם בהצטרפות למיזם קיים, בין אם הרחבת פעילות קיימת או צמצומה. הבדיקות בוחנות את סיכויי ההצלחה, מציגות את תוחלת ההצלחה הצפויה וחוזות על סמך הנתונים, את קצב החזר ההשקעה ואת התשואה הצפויה מההשקעה במיזם – R.O.I – Return on Investment.

בדיקת נאותות (Due Diligence)

אם בכוונתכם לרכוש עסק או להצטרף למיזם, אנו נבצע עבורכם בדיקת נאותות לעסקה, במסגרתה נבחן לעומק את הנתונים המוצגים לכם, במטרה לתקף מידע זה. בדיקות אלו מתבססות על נתונים פיננסיים הנלקחים מתוך דוחות כספיים ומקורות נוספים, מידע המתקבל מחברות מודיעין עסקי, מידע על התנהגות השוק בתחום המיזם, בחינת עסקאות דומות שבוצעו, ככל שקיימות, הצגת נתוני העסקאות ובדיקת מידת הצלחתן, בחינה משפטית של תנאי העסקה הכוללת בדיקה חוזית, בדיקת דרישות הרגולציה, בדיקת פטנטים, תביעות תלויות כנגד העסק או בעליו ועוד. בסיום התהליך, מקבל הלקוח דוח מלא, המפרט את הנושאים שנבדקו ואת המסקנות לגבי נאותות העסקה. בדיקת נאותות הינה בעלת חשיבות רבה ומשמשת כלי מרכזי בתהליך בדיקת כדאיות עסקית ולקיחת החלטה לגבי השקעה או הצטרפות למיזם. ניסיוננו בתחום מלמד, כי קיימים מקרים בהם הצגת הנתונים אינה מלאה או אינה מדויקת ובמקרים מסוימים אף אינה נכונה. בדיקה מקצועית וליווי התהליך עשוי להאיר את עיני הלקוח ובמקרים מסוימים למנוע השקעה שלא תצלח.

זה כדאי וזה בדוק

אנו פועלים נמרצות בכדי להעניק ללקוחותינו, העסקיים והפרטיים כאחד, את השירות הטוב ביותר, הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית. אנו נעזרים לשם כך, במגוון כלים מדעיים ומתודולוגיות מוכחות לבחינת כדאיות ההשקעה שלכם. השקעה נבונה מצידכם תהיה באמון שתשקיעו בנו, אנחנו מנגד נשקיע בכם מניסיוננו הרב בטיפול במאות מיזמים.

דוגמאות לבדיקות כלכליות שביצענו:

  • בדיקת כדאיות כלכלית להקמת יחידת בינוי בחברה לדיור מוגן.
  • בדיקת כדאיות כלכלית להקמת אגף נוסף בבית דיור מוגן.
  • בדיקת כדאיות כלכלית להקמת בית מלון קונספט.
  • בדיקת כדאיות כלכלית בפרויקט חסכון באנרגיה עבור רשות מקומית.
  • בדיקת נאותות בהשקעה בחברת אופנה.
  • בדיקת נאותות בהשקעה במבנה משרדים, המהווה נדל"ן מניב.
  • בדיקת היתכנות בכניסה לפעילות חדשה של חברת מחשבים.
  • בדיקת היתכנות בחברה המפתחת אפליקציית מחשב עבור Google.
  • בדיקת היתכנות להקמת פורטל בתחום הקולינריה.
  • בדיקת היתכנות הקמת חברה בתחום שידורי טלוויזיה ולוויין.

 

דילוג לתוכן