יוסי דקל מונה כאחראי תחום הערכות שווי לצרכים משפטיים בהנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA)

יוסי דקל מונה לראש תחום הערכות שווי לצרכים משפטיים בהנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). במסגרת תפקידו, יוסי יהיה אחראי על תחום זה בהיבטי אתיקה מקצועית, גילויי דעת מקצועיים, הכשרות מקצועיות בתחום, קידום הצעת חוק למיסוד סטטוטורי של התחום ועוד.
הערכות שווי לצרכים משפטיים מוגשות לבתי המשפט כחוות דעת מומחה, הן במינוי בתי המשפט והן מטעם בעלי הדין.