אקטואר – לבנות תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות אתה יודע? – ירחון סטטוס

מאמר הסוקר ומציע קווים מנחים שלאורם אמורים מעריך השווי והאקטואר לפעול בעת בניית תחזיות לגבי מרכיבי ההכנסות, ההוצאות וההשקעות הקשורים לפעילות העסקית לצורך הערכת שווייה, תוך הפעלת שיקול דעת ספציפי בכל מקרה ומקרה

הזמנה להרצאה בלשכת עורכי הדין – חוות דעת אקטואריות לבתי משפט

הזמנה להשתתפות ביום עיון של לשכת עורכי הדין בנושא סוגיות פרקטיות בניהול תביעות בבתי הדין לעבודה אשר במהלכו תנתן הרצאתו של יוסי דקל בנושא חוות דעת אקטואריות כמנוף לתביעות בדיני עבודה תוך הצגת הפרקטיקה בחוות דעת אקטואריות שנועדו למצות את מלוא הנזק הכספי הנגרם לעובדים