אומדן חדש להערכות שווי פותח על בסיס הערכות שווי שבוצעו על ידי KO. DEKEL & CO

אומדן חדש להערכות שווי חברות פותח על ידי פולניצר ודמין במטרה לספק נתוני אומדן לחברות פרטיות אשר מניות אינן נסחרות בבורסה ואין כל אינדיקציה לשוויין. האומדן פותח בשיתוף עם משרד K.O DEKEL & CO בעל ניסיון עשיר בהערכות שווי חברות פרטיות ותוך ניתוח הערכות שווי שבוצעו בפירמה אשר שמשו בסיס לפיתוח האומדן