קורס הערכת שווי חברות

הערכות שווי חברות נועדו לקבלת אומדן לשווי חברות במקרה של רכישת חברה, מיזוג חברות, לצורך הנפקת מניות, גיוס הון או לצרכי דווח לרשות המיסים. תחום זה הינו בעל חשיבות לבעלי מניות, למשקיעים פוטנציאלים ולכל מי שמתעניין בעולם העסקי.
יוסי דקל, מומחה להערכות שווי מוסמך (CFV (Corporate Finance Valuator, ובעל פירמת הערכות שווי .k.o Dekel & Co עורך קורס ייחודי להכרת התחום המנתח חברות ומציג את המתודולוגיות השונות להערכת שווי חברות. רו"ח אילן פרוינד מרצה מצטיין במספר מוסדות אקדמיים מובילים ינתח דוחות כספיים של חברות ויציג טכניקות לניתוח דוחות כספיים של חברות.