הזמנה ליום עיון ליועצים

השתלמות ליועצים עסקיים בנושאים המקנים ערך ליועץ. יוסי דקל יציג את תחום הערכות שווי חברות ואת הערך המספק ידע בתחום עבור יועץ המלווה עסקים שונים ואת אפשרויות מיזוגים ורכישות במסגרת האסטרטגיה העסקית של העסק או עסקים אופציונליים בענף