מצגת הסדרים פנסיונים

מצגת שהוצגה על ידי יוסי דקל, מומחה לתנאים סוציאליים וחתם מורשה בביטוח פנסיוני, להנהלת חברת ההשקעות EXCELLENCE הסוקרת היבטים שונים בתחום הפנסיוני, את המסלולים הפנסיוניים הקיימים בישראל ומציג טיפים חשובים בהחלטה לאיזה אפיק פנסיוני להצטרף ולאילו פרטים יש לשים לב.