תוכנית עיסקית למיזמים עסקיים או לעסקים קיימים

תוכנית עיסקית הנבנית בהתאם לצרכים ולגורמים עבורם היא נדרשת

k.o. Dekel & Co. מבצעים תכניות עסקיות תוך מתן דגש על הגורם עבורו נדרשת התכנית ועל המידע העיקרי שברצונו להפיק ממנה.

מיזמים עסקיים

במציאות עסקית קשה בה מתוך כ- 50,000 עסקים חדשים הנפתחים בארץ מדי השנה, 30% מהם נסגרים כבר בשנת פעילותם הראשונה, הקמת עסק ללא הכנת תוכנית עיסקית הבוחנת את כדאיותו וסיכוי הישרדותו הינה ללא כל ספק התנהלות עסקית שגויה. על מנת לא להתחיל את דרככם בשוק העסקי ברגל שמאל, מומלץ להסתייע בגורמים מקצועיים לצורך בניית תוכנית עיסקית שתסייע לכם ללמוד את השוק אליו אתם שואפים לחדור, כמו גם את הדרכים היעילות והכדאיות ביותר עבורכם לעשות זאת. כאשר מדובר על עסקים הנמצאים בשלבי הקמתם, משמשת התוכנית העסקית גם לצורך גיוס משקיעים ומכאן חשיבותה הנוספת.

גיוס הון והקצאות אשראי

בכדי לגייס כספים להקמת העסק או לפיתוחו, בין אם ממשקיעים או לצורך קבלת אשראי בנקאי או חוץ- בנקאי נדרש העסק להציג תוכנית עיסקית, לצורך בחינת פעילותו על שלל היבטיו (ייצור, שיווק, כוח אדם ועוד) ובחינת התחזית הפיננסית שלו. לצורך כך, הצוות המקצועי ב- .k.o. Dekel & Co דואג לשלב בתוכנית העסקית נתונים פיננסיים שונים, בכלל זה את תחזית המכירות לשנים הקרובות, מאזן, תחזית הרווח וההפסד לשנים הבאות ועוד.

בניית אסטרטגיה

עסקים פעילים, גם אם מאחוריהם שנים רבות של פעילות, אינם חסינים מפני כישלונות עתידיים וחייבים להתייעל בכל עת ולהתאים את פעילותם למציאות עסקית משתנה. עבור עסקים אלו בניית אסטרטגיה עסקית המתאימה הן לעסק, הן לשוק בו הוא פעול והן למציאות הכלכלית-עסקית השוררת, הינה הכרחית לצורך המשך פעילות יעילה, רלוונטית ורווחית. בשל כך, מתייחסת התוכנית העסקית גם לפרמטרים אסטרטגיים שונים כגון ההיררכיה הארגונית, תחומי העיסוק, כלי השיווק ועוד.

ניסוי וטעייה? לא בעסק שלך

השירותים המגוונים הניתנים על ידי הצוות המקצועי של .k.o. Dekel & Co מסייעים לכם ולעסק אותו אתם מנהלים להישאר רלוונטיים ורווחיים, בשוק שלא מפסיק להתחדש ולהשתנות. בדיקת היתכנות להקמת עסק, בדיקת כדאיות כלכלית של עסק קיים או כניסה לפעילות מסוימת בעסק קיים או חדש, גיוס משקיעים, מימון, קבלת אשראי, ייעוץ עסקי, ייעוץ אסטרטגי ועוד.

ללא תוכנית עיסקית כל שינוי וחידוש בעסק יתבסס על שיטת הניסוי והטעייה. האם אתם מעוניינים לסכן את העסק שלכם במציאות עסקית כה קשה? .k.o. Dekel & Co מתמחים בהכנת תכניות עסקיות עבור חברות ועסקים טרם הקמתם או בשיא פעילותם, למגוון צרכים וגורמים. צרו קשר והעניקו לעסק שלכם את התנאים הטובים ביותר להצלחה.

בניית תוכנית עסקית ב- k.o. Dekel & Co. – בסיס טוב להצלחה!

בניית תוכנית עסקית טובה הכרחית לכל עסק, טרם הקמתו או במהלך פעילותו.

.k.o. Dekel & Co מתמחים בבניית תכניות עסקיות עבור חברות ועסקים קיימים או לצורך בדיקת היתכנות ותכנון לקראת הקמת פעילות עסקית.

חובה בכל עסק

בניגוד אולי לנהוג לחשוב, בניית תוכנית עסקית אינה נדרשת רק טרם הקמת מיזם עסקי, אלא נחוצה גם לצורך גיוס הון, להקצאת אשראי בידי גורם בנקאי או גורם פיננסי אחר, לצירוף משקיע או הנפקת החברה, לבניית אסטרטגיה יעילה ועוד. כאשר מדובר במיזמים עסקיים הנמצאים בשלבי הקמתם, בניית תוכנית עסקית תסייע בתכנון נכון של פעילות עסקית לטווח הארוך ובהפיכת רעיון למציאות עסקית רווחית. כאשר מדובר בבניית תוכנית עסקית לעסקים קיימים, היא עשויה לתרום להתייעלות וצמיחה. תכנית עסקית טובה תכיל מידע הנוגע לכל תחומי הפעילות בעסק, בכלל זה:

סיכום מנהלים (Executive Summary) – תכנית עסקית טובה הינה עשירה במידע, לעומת זמנם הדל יחסית של קוראי התכנית. סיכום המנהלים מתמצת עבור הגורם אליו מופנית התכנית את הנקודות והמסקנות המרכזיות העולות מהתכנית, בכדי שיוכל להתרשם באופן מהיר ממסקנות התכנית, מבלי שיידרש לקרוא את כל תוכנה.

המוצר / השירות (Product / Service) – תיאור המוצר או השירות שמספקת החברה ללקוחותיה, תוך מתן דגש על הייחודיות והיתרונות היחסיים על פני מוצרים או שירותים מתחרים.

השוק (The Market) – תיאור השוק שבו פועלת החברה והיקף הפעילות בו, פוטנציאל התפתחות השוק בשנים הקרובות, פתרונות של מתחרים וחסמי כניסה לשוק בתחום הפעילות של החברה. שלב זה כולל את ניתוח השוק (Market Analysis) והן את ניתוח המתחרים בו (Competitive Analysis).

תכנון אסטרטגי (Strategic Plan) – הצגת חזון החברה, היעדים האסטרטגיים שלה בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים, המודל העסקי של החברה, שיתופי פעולה אסטרטגיים קיימים או עתידיים, אסטרטגיית מימוש החברה (כגון Exit), לצד הנחות היסוד שהנחו את החברה בבדיקתה.

 תכנית השיווק והמכירות (Marketing Plan) – תיאור אסטרטגיית השיווק ומכירת המוצרים או השירותים ללקוחות, בכלל זה שיטת המכירה, אנשי המכירות / מפיצים, חברות שיווק וקידום מכירות, מכירה באינטרנט, פרסום ויחסי ציבור.

תכנית הייצור (Production Plan) – תיאור התהליכים המרכזיים בייצור או באספקת השירות, תיאור אמצעי הייצור, מדיניות ייצור עצמי, ייצור באמצעות קבלני משנה או ייצור באמצעות שותפים עסקיים.

מבנה ארגוני ותכנון כוח אדם (Organization, Management & Personal) – תיאור המבנה הארגוני של החברה והשינויים שייתכנו במהלך הפעילות. פירטו המשרות וההיררכיה הארגונית, תיאור נרחב של היזמים והצוות הניהולי.

תחזית פיננסית (Financial Forecast) – הצגת הנתונים הפיננסיים הנוגעים לפעילות החברה, בכלל זה הנחות היסוד ששימושו לחישובים, פירוט הוצאות, תחזית מכירות, תחזית השקעות בנכסים, מאזן חברה, תחזית רווח והפסד, ניתוח נקודות איזון להחזר ההשקעה, תחזית תזרים מזומנים, מקורות המימון וניתוח רגישות ביצועי החברה כתלות בגורמי הסיכון.

נספחים (Appendix) – תוספת ראיות התומכות בנתונים שהוצגו בתכנית העסקית כגון קורות חיים מפורטים של היזמים והצוות הניהולי, נתונים סטטיסטיים, סקירות כלכליות, ניתוח טכנולוגיות ועוד.

בנייה נכונה ליסודות יציבים

.k.o. Dekel & Co מתמחים בבניית תכניות עסקיות למיזמים עסקיים בהתהוות או לעסקים קיימים, בהתאם לצרכים עבורם נבנית התכנית, בכלל זה בניית תוכנית עסקית עבור גיוס משקיעים, מכירה, תכנון אסטרטגי, התייעלות ועוד. תכנית עסקית טובה מהווה ערובה להצלחה, שכן לא די במזל בשביל לשרוד במציאות העסקית. צרו קשר ויחד נבנה את היסודות עליהן העסק שלכם יצמח וימשיך לצמוח לאורך זמן.