עלות ההון נקבעת לפי שווי שוק – יוסי דקל – ידיעון לשכת מעריכי השווי והאקטוארים בישראל