עלות ההון היא פונקציה של השקעה – יוסי דקל – ידיעון לשכת מעריכי השווי והאקטוארים בישראל