סבב גיוס אחרון כאינדיקציה לשווי – FUNDER – יוסי דקל