מבוא לעלות ההון – יוסי דקל – ידיעון לשכת מעריכי השווי והאקטוארים בישראל