חיפה – היעד הצפוני של המסתננים – יוסי דקל ועו"ד אורי שילה