הזמנה להרצאה בלשכת עורכי הדין – חוות דעת אקטואריות לבתי משפט

הזמנה להרצאה בלשכת עורכי הדין