הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות בתחומי המסחר, התעשייה, השירותים, חברות סטארט אפ ועוד.

k.o. Dekel & Co.  מבצעים הערכת שווי חברות בהתאם לסטנדרטים המובילים והחדשניים בעולם ותוך שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים.

ב- k.o. Dekel & Co. תמצאו צוות מקצועי המבצע הערכת שווי חברות למגוון רחב של מטרות:

  • קבלת אינדיקציה עבור בעלי מניות.
  • מכירה או רכישת חברה, מיזוגה או פיצולה ( Merger & Acquisition / Spin Off).
  • גיוס הון לפעילות החברה או קבלת אשראי מגורמים שונים כגון: בנקים, חברות ביטוח, מממנים חוץ בנקאיים ועוד.
  • הנפקת החברה (בכלל זה הן חברות פרטיות והן חברות ציבוריות).
  • דרישת משקיעים מוסדיים.
  • עסקאות בין בעלי שליטה.
  • הערכת שווים ההוגן של נכסים למטרות דיווח לרשות המיסים.
  • חוות דעת לבית משפט בסכסוכים מסחריים או לצרכי איזון משאבים בין בני זוג בפירוק התא המשפחתי.

ההערכות, המשמשות למציאת אומדן שווי הפעילות של החברה, מבוצעות לאחר סקירה מקיפה של פעילות החברה המוערכת והנתונים הפיננסיים שלה כפי שעולים מהדוחות הכספיים המבוקרים. כמו כן, נדרשת בחינת היחסים הפיננסיים של הפעילות, המצביעים על מדדים שונים בפעילותה. בנוסף, מתבססת הערכת שווי חברה על ניתוח הסביבה העסקית ומבנה השוק בו היא פועלת, תוך איסוף מידע ענפי ועסקי הרלוונטי לחברה המוערכת.

משרדינו חבר בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסים בישראל (Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) ואנו נושאים בתארים הבכירים ביותר בתחומים:

מעריך שווי מימון תאגידי – CFV – Corporate Finance Valuator לצפייה בהסמכה

אקטואר סיכונים פנסיוניים – PRA – Pensions Risk Actuary לצפייה בהסמכה

אקטואר סיכוני חיים LRA – Life Risk Actuary לצפייה בהסמכה

כמו כן, ניתנה לנו הערכה והוקרה על ידי הלשכה, על נסיונינו "בביצוע הערכות שווי תאגידים לצרכי עסקאות ריאליות ולחוות דעת מומחה לבתי משפט ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות בארץ".

משרדינו מבצע בין השאר, הערכות שווי למשרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון מובילים בישראל ובחו"ל עבור לקוחותיהם ועבור גורמים המיוצגים על ידם.

הערכות שווי שביצענו הגיעו לבחינת בתי המשפט ותקפותן קיבלה את אישור בית המשפט בפסקי הדין.

קיימות 3 שיטות מרכזיות להערכת שווי חברה:

שיטת הוון תזרים המזומנים (DCF – Discounted Cash Flow)

שיטה זו, הנה המדויקת והמקובלת בהערכות שווי של 'עסק חי' (Going Concern) ותקפותה קיבלה אף ביטוי בפסיקה בישראל. בשיטה זו מעריכים את תזרים המזומנים החופשי (לאחר הוצאות, מס ועוד) שהחברה תייצר במשך כל שנות חייה ומהוונים סכום זה למועד הערכת השווי. זהו השווי ההוגן שפעילות החברה מייצרת. אם לחברה קיים חוב או שיש לה נכסים הם יתווספו לתחשיב וישקפו את השווי ההוגן של החברה.

שיטת השווי הנכסי (Real Asset Method)

השיטה המהירה והפשוטה להערכת שווי חברות, המתבססת על ההפרש שבין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות במאזן. הפרש זה מציין את ההון העצמי המשקף את שווי ה'רצפה' של החברה. שיטה זו נהוגה על פי רוב בהערכת חברות קראת פירוק.

שיטת המכפיל (Comparable Multiple)

ההערכה מתבססת על השוואת החברה המוערכת לשווין של חברות ציבוריות שנתוניהן הכספיים גלויים, על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל, בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי או תפעולי נבחר, כגון: הרווח הנקי, הרווח התפעולי, המכירות, ההון העצמי, מספר מנויים ועוד.

k.o. Dekel & Co. מבצעת הערכת שווי גם לחברות הפועלות מחוץ למדינת ישראל, הודות לשיתופי פעולה עם משרדים מובילים ברחבי העולם, בכלל זה ארה"ב, אירופה וברזיל במקביל לקשרים הדוקים עם  האקדמיה ומשלבים מודלים אקדמיים מתקדמים לצד ניסיון רב מהשטח.

ניסיוננו העשיר בביצוע הערכת שווי לחברות, הצוות המקצועי המורכב מאנשי מקצוע מובילים בתחומי הכלכלה, הייעוץ העסקי, החשבונאי, המיסוי המשפטי ועוד, מאות הלקוחות המרוצים ויתרונות נוספים, עומדים לשירותכם. צרו קשר ותיהנו מהיתרונות המקצועיים הרבים המתווספים ליחס האישי, האדיב והאמין לו אנו מתחייבים.

מצגת הסבר על הערכת שווי חברות