גישור עסקי

מגשר סכסוכים – הדרך המהירה לפתרון מתחילה ב- k.o. Dekel & Co.

מגשר/ מגשרת מקצועיים לפתרון בעיות באמצעות מתודולוגיות יישוב סכסוכים מוכחות

k.o. Dekel & Co. מציעים צוות מגשרים ומגשרות במגוון תחומים, בעלי יכולות הבנה והכלה, יצירתיות וכמובן ידע וניסיון מקצועי התורמים לפתרון מהיר של הסכסוך ולשביעות רצונם של כל הצדדים הנוגעים בדבר.

מגשרים על הפערים

אורח החיים המודרני מכתיב קצב אירועים מהיר, אינטנסיבי והישגי, שבמהלכו מתגלעים סכסוכים ואי הסכמות בתחומים וברבדים שונים. כאשר שני צדדים (או יותר) המסוכסכים ביניהם אינם מגיעים להסכמות, נהוג לפנות למערכת המשפטית בכדי להשיג הכרעה הנראית צודקת לכל צד. על פי רוב, ליבון המחלוקת בבית המשפט נמשך זמן רב, מחייב את הצדדים להוצאות כספיות ניכרות, גוזל משאבים נפשיים במשך תקופת ההתדיינות המשפטית, עלול לגרום לפגיעה במוניטין, לפגיעה מסחרית או לפגיעה רגשית ואם לא די בכל אלו, התוצאה בפסיקת השופט אינה מובטחת לאף צד.

שיטת הגישור מקובלת כיום כדרך המועדפת ליישוב סכסוכים לאור הצלחתה בפתרון מחלוקות בפרק זמן קצר, בהוצאה כספית נמוכה ובפתרון הסכסוך בדרך של שיתוף, כאשר האחריות לתהליך נמצאת בידי הצדדים והם יכולים לנווט אותו לפי תפישתם או להפסיקו בכל עת.

גישור לעומת דיון משפטי

כל מגשר מחויב לסודיות מוחלטת בנוגע לדברים הנאמרים במהלך מפגשי הגישור. יתרה מכך, דברים אלו אינם יכולים לשמש כראייה בהליך משפטי אזרחי. הפתרון המוצע על ידי מגשר מתקבל בהשתתפות הצדדים ואינו נכפה עליהם והוא מנוסח בהסכם המסדיר את ההסכמות בין הצדדים.

הליך הגישור מבטיח ניטראליות מוחלטת מצד המגשר, דהיינו אין לו כל עמדה בסוגיה הנידונה והוא פועל מתוך כוונה כנה להפגיש בין רצונות הצדדים ו"לפרק מוקשים" לקראת פתרון. לעומת זאת, בדיון משפטי בבית המשפט השופט אינו נוקט עמדה ניטראלית, אלא פועל באובייקטיביות. זו באה לידי ביטוי בקבלת החלטה אשר אינה מושפעת מעמדות הצדדים ואינה מונעת מהצורך להגיע לפתרון המקובל על הצדדים, אלא לפתרון הנראה לו כצודק, לאחר בחינת מסכת הראיות ובהתאם לרוח החוק והפסיקה הקיימת בתחום הנידון.

על כל מגשר חלות חובות אתיקה כפי שהוגדרו בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג- 1993, והוא מחויב לפעול על פיהן.

זוכה לתמיכתו של בית המשפט

בתי המשפט מודעים ליתרונות הליך הגישור. העומס הרב הקיים במערכת, מאיץ את תהליך הפניית תיקים, שבהם קיים סיכוי לפתור את ההתדיינות מחוץ לכותלי בית המשפט, להליך גישור בהסכמת הצדדים (וזאת בכפוף לקבוע בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984).

בואו לפשט את העניינים

אם אתם שוקלים פתרון בדרך של גישור, אצלנו ב- k.o. Dekel & Co. תמצאו צוות מגשרים ומגשרות מקצועיים, המבינים לליבם של המתדיינים ובעלי יכולת יצירתית להשגת הפתרון המתאים ביותר לכל הצדדים המעורבים בסכסוך, תוך יישום מתודולוגיות יישוב סכסוכים המוכיחה את עצמה פעם אחר פעם. צרו קשר ותעשו לעצמכם חיים קלים.