אקטואר – לבנות תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות אתה יודע? – ירחון סטטוס