אקטואריית סיכוני חיים – יוסי דקל ורועי פולניצר – ירחון סטטוס