אומדן חדש להערכות שווי פותח על בסיס הערכות שווי שבוצעו על ידי KO. DEKEL & CO